Description

politika, kuras mērķis ir mainīt resursu un pienākumu pastāvošo sadalījumu, lai radītu vienlīdzīgākas attiecības starp vīriešiem un sievietēm