Description

politik, der sigter mod at forandre den eksisterende fordeling af ressourcer og ansvar for at skabe et mere ligeligt forhold mellem kvinder og mænd