Description

politik som syftar till att omvandla den befintliga fördelningen av resurser och ansvar för att skapa ett mer jämlikt förhållande mellan kvinnor och män