Description

politikë që synon të transformojë shpërndarjen ekzistuese të burimeve dhe përgjegjësive në mënyrë që të krijojë një marrëdhënie më të barabartë midis grave dhe burrave