Description

Politiikka, jonka tavoitteena on muuntaa resurssien ja vastuiden nykyistä jakoa, jotta voidaan luoda aiempaa tasa-arvoisempi suhde naisten ja miesten välille