Description

politike, usmerjene v preoblikovanje obstoječega razporejanja virov in odgovornosti z namenom, da se ustvari bolj enakovreden odnos med ženskami in moškimi