Description

pozitīvs mērinstruments, kura mērķis ir ātrāk sasniegt dzimumu līdzsvaru līdzdalībā un pārstāvniecība, nosakot vietu vai amatu konkrētu proporciju (procentuālo apmēru) vai skaitu, kas jāaizpilda vai jāpiešķir sievietēm un/vai vīriešiem, parasti ievērojot konkrētus noteikumus vai kritērijus