Description

preverjanje katerega koli predloga javne politike, z namenom zagotoviti, da nima spolno diskriminatornih učinkov, ki bi izhajali iz take politike, in da se spodbuja enakost spolov.