Description

Провера која се спроводи у вези са било којим предлогом политике како би се осигурало да су избегнути сви потенцијални родни дискриминаторни ефекти који произилазе из те политике и да се промовише родна равноправност.