Description

Провјера која се спроводи у вези са било којим приједлогом политике како би се осигурало да се избјегну сви потенцијални родно дискриминаторни ефекти који произилазе из те политике и да се промовише родна равноправност.