Description

kontroll som utförs på politiska förslag för att säkerställa att eventuella potentiella könsdiskriminerande effekter som politiken skulle kunna ge upphov till har undvikits och att jämställdhet främjas