Description

bet kokio politikos pasiūlymo patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad vykdant jį bus išvengta bet kokios galimos diskriminacijos dėl lyties ir bus skatinama lyčių lygybė