Description

kontroll imwettaq fuq kwalunkwe proposta ta’ politika sabiex jiżgura li kwalunkwe effetti potenzjali ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi li jinħolqu minn dik il-politika ġew evitati u li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi