Description

kontrola akéhokoľvek návrhu politiky s cieľom zabezpečiť, aby sa zabránilo akýmkoľvek prípadným diskriminačným účinkom z rodového hľadiska vyplývajúcim z tejto politiky a podporiť rodovú rovnosť