Description

kontrola jakéhokoli politického návrhu, jejímž účelem je předcházet případným diskriminačním účinkům, které by mohly z dané politiky vyplynout, a prosazovat genderovou rovnost