Description

controle waaraan een beleidsvoorstel wordt onderworpen om na te gaan of eventuele seksediscriminerende effecten van dat beleid zijn vermeden en de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt bevorderd