Description

pārbaude, ko veic jebkuram politikas priekšlikumam, lai nodrošinātu, ka ir novērstas jebkādas iespējamas dzimumdiskriminējošas sekas, kas izriet no šīs politikas, un ka tiek veicināta dzimumu līdztiesība