Description

Poliittisen ehdotuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että kyseisellä politiikalla ei ole sukupuoleen perustuvia syrjiviä vaikutuksia ja että sillä edistetään sukupuolten tasa-arvoa