Description

mis tahes poliitikaettepaneku kontrollimine, et tagada, et seal on välditud võimalikke sooliselt diskrimineerivaid mõjusid ja et see edendab soolist võrdõiguslikkust