Description

l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-akkwist pubbliku, sabiex dawn jintużaw bħala strument li jmexxi ’l quddiem l-ugwaljanza bejn is-sessi

Additional notes and information

Din hija kwistjoni kemm li jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jiġu offruti servizzi ugwali, irrispettivament mill-ġeneru, kif ukoll kwistjoni ta' żieda fl-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi, billi jekk l-integrazzjoni tal-perpettiva tal-ġeneru ssir rekwżit din se tħeġġeġ lill-fornituri biex jiżviluppaw u joffru servizzi li huma konformi mal-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi.