Description

införande av krav med avseende på jämställdhet inom offentlig upphandling för att använda dessa som ett instrument för att främja jämställdhet

Additional notes and information

Det är en fråga om att säkerställa att alla medborgare erbjuds lika tjänster, oavsett kön, men även en fråga om att öka effektiviteten och kvaliteten på tjänster eftersom integreringen av ett genusperspektiv som ett krav uppmuntrar leverantörer att utforma och erbjuda tjänster som är i linje med målsättningarna för jämställdhet