Description

Родно одговорна јавна набавка укључује увођење захтева за родну равноправност у јавне набавке, како би се оне користиле као инструмент за унапређење родне равноправности.

Additional notes and information

Питање је како осигурати да се свим грађанима нуде једнаке услуге, без обзира на пол, али и питање повећања ефикасности и квалитета услуга, јер постављање захтева за интеграцију родне перспективе подстиче пружаоце услуга да развијају и нуде услуге су у складу са циљевима родне равноправности.