Description

wprowadzenie do udzielania zamówień publicznych wymogów związanych z równouprawnieniem płci, aby wykorzystać je jako narzędzie wspierania równouprawnienia płci

Additional notes and information

Jest to kwestia zarówno zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do takich samych usług, niezależnie od ich płci, jak i zwiększenia efektywności i jakości usług, ze względu na to, że określenie wymogu uwzględnienia perspektywy płci zachęca dostawców do rozwijania i oferowania usług, które są zgodne z celami równouprawnienia płci.