Description

indførelse af krav om anvendelse af ligestillingsvurdering i forbindelse med offentlige udbud med henblik på at anvende disse krav som et instrument til fremme af ligestilling mellem kønnene

Additional notes and information

Det er både et spørgsmål om at sikre, at alle borgere uanset køn tilbydes lige tjenesteydelser, men det handler også om at øge effektiviteten og kvaliteten af de forskellige tjenesteydelser, idet en påkrævet integrering af ligestillingsaspektet tilskynder udbyderne til at udvikle og tilbyde tjenester, der er i overensstemmelse med ligestillingsmålene.