Description

zapracování požadavků genderové rovnosti do zadávání veřejných zakázek, což následně může sloužit jako nástroj k prosazování genderové rovnosti

Additional notes and information

Je třeba jednak zajistit, aby všem občanům a občankám byly bez ohledu na gender poskytovány stejné služby, a jednak zvyšovat účinnost a kvalitu služeb, protože pokud jedním z požadavků bude začlenění genderového hlediska, bude to pro poskytovatele a poskytovatelky služeb pobídkou, aby rozvíjeli a nabízeli služby, které budou v souladu s cíli genderové rovnosti.