Description

Rodno odgovorna javna nabavka uključuje uvođenje zahtjeva za rodnu ravnopravnost u javne nabavke, kako bi se one koristile kao instrument za unapređenje rodne ravnopravnosti.

Additional notes and information

Pitanje je kako osigurati da se svim građanima nude jednake usluge, bez obzira na spol, ali se postavlja i pitanje povećanja efikasnosti i kvaliteta usluga, jer postavljanje zahtjeva za integraciju rodne perspektive podstiče pružaoce usluga da razvijaju i nude usluge koje su u skladu sa ciljevima rodne ravnopravnosti.