Description

lyčių lygybės reikalavimų taikymas rengiant viešuosius pirkimus ir siekis juos naudoti kaip lyčių lygybę skatinančią priemonę

Additional notes and information

Jie susiję su vienodu paslaugų visiems piliečiams, nepriklausomai nuo lyties, teikiamu, bet taip pat ir su paslaugų veiksmingumo bei kokybės didinimo klausimu, nes įdiegus lyčių perspektyvos reikalavimą, teikėjai būtų skatinami kurti ir siūlyti paslaugas, kurios atitiktų lyčių lygybės tikslus.