Description

Soolise võrdõiguslikkuse nõuete kasutuselevõtt riigihangetes, et kasutada neid soolise võrdõiguslikkuse edendamise vahendina

Additional notes and information

Siin on küsimus selles, et olenemata soost peavad kõik inimesed saama võrdselt teenuseid, aga saama samal moel osa ka teenuste tõhususe ja kvaliteedi tõstmisest, sest soolise aspekti nõude lisamine julgustab pakkujaid arendama ja pakkuma teenuseid, mis vastavad soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidele.