Description

dzimumu līdztiesības prasību ieviešana publiskajā iepirkumā, izmantojot tās kā dzimumu līdztiesības veicināšanas līdzekli

Additional notes and information

Šādā gadījumā ir jānodrošina lai visiem pilsoņiem tiktu piedāvāti vienlīdzīgi pakalpojumi neatkarīgi no dzimtes, kā arī jāpalielina pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte, jo, iekļaujot dzimumperspektīvas prasību, pakalpojumu sniedzēji tiek mudināti izstrādāt un piedāvāt pakalpojumus, kas ir saskaņā ar dzimumu līdztiesības mērķiem.