Description

zavedenie požiadaviek na rodovú rovnosť do verejného obstarávania s cieľom využiť ich ako nástroj na podporu rodovej rovnosti

Additional notes and information

Je to otázka jednak zabezpečenia, aby všetkým občanom boli poskytnuté rovnaké služby bez ohľadu na rod, a jednak otázka zvýšenia efektívnosti a kvality služieb, pretože integrácia rodového hľadiska sa stala požiadavkou, ktorá nabáda poskytovateľov, aby rozvíjali a ponúkali služby, ktoré sú v súlade s cieľmi rodovej rovnosti.