Description

introductie van vereisten op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in overheidsopdrachten, teneinde deze te gebruiken als instrument om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verbeteren

Additional notes and information

Het gaat erom zowel te waarborgen dat alle burgers, ongeacht hun sekse, gelijke diensten krijgen aangeboden, maar ook om de doeltreffendheid en kwaliteit van diensten te verbeteren, want wanneer men de integratie van een genderperspectief tot een vereiste maakt, stimuleert dat dienstverleners om diensten te ontwikkelen en aan te bieden die in overeenstemming zijn met de gendergelijkheidsdoelstellingen.