Description

Sukupuolten tasa-arvoa koskevien vaatimusten käyttöönotto julkisissa hankinnoissa, jotta niitä voidaan käyttää sukupuolten tasa-arvoa edistävänä välineenä

Additional notes and information

Kyse on sekä sen varmistamisesta, että kaikille kansalaisille tarjotaan yhdenvertaisia palveluja sukupuolesta riippumatta, että palvelujen tehokkuuden ja laadun lisäämisestä, koska sukupuolinäkökulman sisällyttäminen vaatimukseksi kannustaa palveluntarjoajia kehittämään ja tarjoamaan palveluja, jotka ovat tasa-arvoa koskevien tavoitteiden mukaisia.