Description

een actieve benadering van planning waarbijde sekse als kernvariabele of criterium wordt genomen en ernaar wordt gestreefd een expliciete genderdimensie in het beleid of de actie te integreren