Description

Aktiivinen lähestymistapa suunnitteluun, jossa pidetään sukupuolta avainmuuttujana tai ­perusteena ja jossa politiikkaan tai toimintaan pyritään sisällyttämään selkeä sukupuoliulottuvuus