Description

Активан приступ планирању који род узима као кључну променљиву или критеријум и који настоји да интегрише експлицитну родну димензију у политику или акцију.