Description

aktiv planeringsmetod där genus används som en nyckelvariabel eller ett nyckelkriterium och vars avsikt är att integrera en tydlig genusdimension i politik eller åtgärder