Description

aktiven pristop k načrtovanju, pri katerem je spol upoštevan kot ključna spremenljivka ali merilo in pri katerem si prizadevamo vključiti izrecno razsežnost spola v politiko ali ukrep