Description

aktivní přístup k plánování, který chápe gender jako klíčovou proměnnou nebo kritérium a který hledá způsoby, jak do politiky nebo opatření výslovně začlenit genderový rozměr