Description

aktiv planlægningsstrategi, hvori kønsspørgsmålet udgør et centralt aspekt eller kriterium, og hvor man forsøger at indarbejde en specifik kønsdimension i politikker eller foranstaltninger