Description

Једна од основних норми несексистичке употребе језика је избегавање двосмисленог генеричког мушког рода у граматичким облицима именица и „дискриминаторних израза који жене и мушкарце описују у погледу њиховог физичког изгледа или квалитета и улоге приписане њиховом полуˮ. Видети такође: родно осетљив језик