Description

Sekä epäselvien yleisten maskuliinimuotojen että naisia ja miehiä heidän fyysistä ulkomuotoaan tai heidän biologiselle sukupuolelleen osoitettuja ominaisuuksia tai sukupuolirooleja kuvaavien syrjivien ilmaisujen välttäminen