Description

vyhýbání se jak nejednoznačnému generickému maskulinu v gramatických formách podstatných a přídavných jmen, tak i diskriminačním vyjádřením, jež popisují ženy a muže z hlediska jejich fyzického vzhledu nebo z hlediska vlastností, které jsou jejich pohlaví připisovány na základě genderových rolí

Additional notes and information

Ženské nevládní organizace jsou nejvíce známé pro dva různé, ale často vzájemně provázané typy činností: poskytování služeb ženám v nouzi a organizace politické obhajoby a veřejné kampaně za účelem sociální změny potřebné k dosažení genderové rovnosti.