Description

Једна од основних норми несексистичке употребе језика је избјегавање двосмисленог генеричког мушког рода у граматичким облицима именица и „дискриминаторних израза који жене и мушкарце описују у погледу њиховог физичког изгледа или квалитета и улоге приписане њиховом полу”.