Description

izogibanje dvoumnemu generičnemu moškemu spolu v slovničnih oblikah samostalnikov in diskriminatornim izrazom, ki opisujejo ženske in moške glede na njihov telesni videz ali lastnosti in spolne vloge, ki se pripisujejo njihovemu spolu