Description

l-evitar tal-użu ta’ kemm is-sess maskili ġeneriku u ambigwu fil-forom grammatikali tan-nomi, kif ukoll espressjonijiet diskriminatorji li jiddeskrivu n-nisa u l-irġiel b’referenza għall-apparenza fiżika tagħhom jew għall-kwalitajiet u għar-rwoli tas-sessi attribwiti għas-sess tagħhom