Description

at undgå både et flertydigt generisk hankøn i navneords forskellige grammatiske former og i diskriminerende udtryk, der beskriver kvinder og mænd med hensyn til deres fysiske udseende eller de kvaliteter og de forestillinger og forventninger, der tilskrives deres køn