Description

Jedna od osnovnih normi neseksističke upotrebe jezika je izbjegavanje dvosmislenog generičkog muškog roda u gramatičkim oblicima imenica i „diskriminatornih izraza koji žene i muškarce opisuju u pogledu njihovog fizičkog izgleda ili kvaliteta i uloge pripisane njihovom spolu”.