Description

Избягване както на неясния общ мъжки пол в граматическите форми на същетвителните, така и на дискриминационни изрази, които описват жените и мъжете от гледна точка на техния физически външнен вид или качествата и ролите, приписвани им според техния пол.