Description

izbjegavanje generičkog muškog roda u gramatičkim oblicima imenica i diskriminatornih izraza kojima se opisuju žene i muškarci u smislu njihova tjelesnog izgleda ili kvaliteta i rodnih uloga pripisanih njihovu spolu