Description

ostvarivanje rodne ravnopravnosti u pisanom i razgovornom jeziku koja se postiže kada žene i muškarci, te osobe koje se ne pridržavaju binarnih rodnih sustava postanu vidljivi te kada se u jeziku prema njima postupa kao prema osobama koje su jednako vrijedne, dostojanstveno, s integritetom i poštovanjem

Additional notes and information

Izbjegavanje spolno i rodno uvjetovane diskriminacije počinje s jezikom, jer sustavna upotreba rodne terminologije utječe na stavove i očekivanja te kod čitatelja ili slušatelja može potisnuti žene u drugi plan ili doprinijeti nastavku stereotipnih shvaćanja uloga žena i muškaraca. Postoje brojne strategije koje se mogu iskoristiti za točno izražavanje rodnih odnosa, kao što je maksimalno izbjegavanje jezika koji se izravno ili neizravno odnosi samo na jedan rod i osiguravanje upotrebe rodno osjetljivog i uključivog jezika u sklopu mogućnosti i u skladu s karakteristikama pojedinog jezika.